Vladimir je u ordinaciji Charlie&Graff angažovan od samog osnivanja. Prve kontakte sa kliničkom praksom imao je tokom studija, volontirajuci na Klinici za male životinje Veterinarskog Fakulteta u Beogradu kao i u PVA `Dr Dulitl`. U tom periodu, a u okviru IVSA-inog programa razmene studenata boravio je u Varšavi (Poljska) i Brnu (Česka) u eminentnim klinikama za male životinje. Po diplomiranju, pripravnički staž je završio u PVA `Dr Dulitl`, a nakon toga bio i stalno zaposlen u toj ordinaciji gde se bavio slučajevima vezanim za internu medicinu. 2012. je završio modularni Program kontinuirane edukacije iz Medicine mačaka (University of Sydney) koji je priznat od strane ISFM (International Society of Feline Medicine) kao zvanična post-diplomska kvalifikacija. Od tada pa do danas boravio je na nekoliko specijalizovanih klinika u Britaniji koje se bave medicinom mačaka. Iz ove oblasti posebno je zainteresovan za brigu o starijim mačkama i zdravstvene probleme koji ih prate (gastrointestinalne, endokrine kao i bolesti urinarnog trakta). Pored toga, posebne oblasti interesovanja su mu ultrazvucna dijagnostika oboljenja abdominalnih organa i ehokardiografija kao i klinička patologija. Od 2014, uporedo sa kliničkom praksom, uključen je u industriju hrane za pse i macke kao veterinar-konsultant. Član je ISFM-a I SASAP-a.