Preventiva

- Vakcinacija, endoparazitici, ektoparazitici -Obeležvanje kućnih ljubimaca (mikročipovanje)

Laboratorijska dijagnostika

-Hematološke i biohemiske analize -Bakteriološki i mikološke analize -Koproloski pregled -citologija -patohistologija

Radiološka dijagnostika

-Nativno i kontrastno snimanje -kontrastna mijelografija

Ultrazvučna dijagnostika

-Ultrazvuk abdominalnih organa -Ultrazvuk urogenitalnog trakta -Ultrazvuk srca

Oftamološka dijagnostika

-Oftalmoloski pregled prednjih i zadnjih partija oka (Volkovo sočivo) -Florescin test

Dermatologija

-Parazitolosko ispitivanje -Mikolosko ispitivanje -Pregled vudovom lampom -Baktertiolosko isp. -Kutana citologija Suoc-ov test

Endokrina dijagnostika

Testovi za otkrivanje: -Dijabetesa -Chusinga -Adisonove bolesti

Neurološka dijagnostika

-Neurološki testovi

Reprodukcija

-Vaginalna citologija -spermogram -hormoni -vestacko osemenjavanje -Ultrazvucna dijag. graviditeta

Stomatologija

-Ultrazvucno skidanje kamenca -Ekstrakcija zuba

Inhalaciona anestezija

-Najsigurniji vid anestezije koji omogućava doziranje anestetika prema zdravstvenom stanju životinje. Oporavak posle ovakve anestezije je znatno brži i lakši.

Hirurgija

-Opšte i specijalističke mekotkivne hiruške intervencije

Ortopedija

-Opšte i specijalističke ortopedske hiruške intervencije ( operacije zglobova, kostiju , kičme)