Milan je vlasnik i osnivač `Charlie&Graff`-a. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu 2008 godine. Nakon diplomiranja primljen je u PVA "Spina" na pripravnički staž, a nakon toga je, u periodu od 2009-2012. godine bio i stalno zaposlen u toj ordinaciji. Iako je u tom periodu, zajedno sa kolegama, izdao naučni rad iz oblasti dermatologije "The main factors influencing canine demodicosis treatment outcome and determination of optimal therapy" (American Academy of Veterinary Dermatology/American College Of Veterinary Dermatology San Antonio. Australian College of Veterinary Scientists, Sydney ), prvenstveno se bavio meko tkivnom hirurgijom i ortopedijom. U cilju sticanja iskustva i usavršavanja tehnika iz ortopedske hirurgije 2011. godine je boravio na eminentnoj klinici u Drezdenu, Nemačka (Tierärztlichen Klinik Dresdner). Od avgusta do novembra 2012. godine bio je ukljucen u rad Animal Source Group (Česka Republika), gde se bavio prevencijom i tretmanom bolesti divljih životinja. 2014 godine dobija poziv da se priključi poznatoj klinici za male životinje iz Dubaia ("Noble Veterinary Clinic" Dubai,UAE), gde provodi godinu dana. 2015 godine Milan se vraca u Srbiju i osniva ambulantu “Charlie& Graff” u Beogradu. Milanove oblasti interesovanja i stalnog usavršavanja su radiološka i ultrazvučna dijagnostika kao i meko tkivna i ortopedska hirurgija. Član je SASAP-a.