Gojko je diplomirao na Veterinarskom Fakultetu u Beogradu. Tokom studija sticao je iskustvo volontirajući, baveći se klinikom velikih životinja. Po diplomiranju jedno vreme je radio u industriji hrane za kucne ljubimce kao i u industriji lekova. Tokom tog perioda, a uporedo sa navedenim poslovima, volontirao je u nekoliko ambulanti za male životinje. Gojko je u "Charlie&Graff-u" od samog osnivanja, gde je završio pripravnički staž. Sfere interesovanja su mu interna medicina malih životinja kao i mekotkivna hirurgija i fizikalna medicina u kojima planira da se dalje usavršava u inostranstvu.